Vilkår for kjøp av tjenester.

Betingelser for kjøp og deltakelse ved programfaste turer

Som programfaste turer menes alle aktiviteter med fastsatte avganger publisert på våre nettsider.

Bekreftelse

Bestillingen er bindende når du har mottatt skriftlig bekreftelse fra Explore Salten om mottatt betaling. Explore Salten er da ansvarlig for å levere de produkter/arrangementer du har bestilt, samtidig som du blir økonomisk ansvarlig for bestillingen. I det øyeblikk du gjør en bestilling, bekrefter du samtidig at du har myndighet til å akseptere på vegne av deg selv og eventuelt reisefølge. Du aksepterer ansvar for at innbetaling skjer til oss for samtlige reisende i ditt følge. Du er selv ansvarlig for å påse at reservasjonen er i samsvar med bestilling. Du vil være ansvarlig for at samtlige i ditt reisefølge blir holdt fullt informert om hva som er bestilt og om eventuelle endringer.

Avbestilling

Du kan kansellere din bestilling uten kostnad frem til 48 timer før avgang for aktiviteten. Innbetalt beløp vil bli refundert i sin helhet. For kanselleringer mindre enn 48 timer før avgang kan det ikke påregnes refusjon.

Klager

Eventuelle klager knyttet til leveransen fra Explore Salten må meldes skriftlig innen 5 dager etter gjennomført arrangement. Klager som blir levert senere enn denne fristen vil ikke bli gitt noen form for økonomisk kompensasjon.

Beskrivelse av utførelse

Explore Salten forbeholder seg retten til å endre turer og program grunnet værforhold. Alle program og turer kan bli endret eller kansellert av sikkerhetshensyn. Ved kansellering fra vår side vil innbetalt beløp bli refundert i sin helhet.

Risiko og ansvar

Deltakelse på flere av våre turer innebærer en viss risiko for uhell og skader. Ved kjøp av våre tjenester aksepterer du denne risikoen.

Explore Salten påtar seg ingen økonomiske forpliktelser som følge av skade forårsaket av deltakere eller deres handlinger med mindre uhellet eller ulykken skyldes grov uaktsomhet fra vår eller guidens side. Explore Salten kan ikke holdes ansvarlig for tap og merkostnader grunnet forsinkelser utenfor selskapets kontroll som streik, ulykker, sykdom eller andre forhold som faller inn under force majeure.

Forsikring

Explore Salten stiller ikke reise- og avbestillingsforsikring på våre turer. Deltagere bør derfor selv ha dekkende reise/ansvarsforsikring ifht. aktuell aktivitet. Explore Salten er ikke ansvarlig for verdier som medbringes av kunden, som vesker, briller, kamera/ telefon, klær osv.

Explore Salten er ansvarsforsikret gjennom våre forsikringsagenter.

Kundens plikt

Deltagerne er selv ansvarlig for å vurdere om de er fysisk og psykisk skikket for å delta på bestilte turer. Kunden må rette seg etter ordensbestemmelser og anvisninger gitt av arrangøren.

Explore Salten forbeholder seg retten til å nekte deltakelse på en tur dersom kunden er en trussel for sikkerheten, enten for seg selv eller de andre deltakerne, eller dersom kunden opptrer slik at han/hun er til stor sjenanse for de andre deltakerne.

Deltakere på våre turer bekrefter med deres reservasjon at det ikke finnes noen medisinske grunner til å tvile på deres deltagelse i det beskrevne programmet. Instruksjoner av personell skal overholdes. I tilfeller der dette ikke følges har vårt personell tillatelse til å avvise deltakeren fra videre deltagelse på turen. I slike tilfeller vil deltakeren ikke ha rett til refusjon.

I tilfellet en deltaker bryter sin deltakelse på en tur eller i et program på hans eller hennes eget ønske, har han eller hun ingen krav på refusjon.

Betingelser for kjøp og deltakelse ved gruppeturer.

Med gruppeturer menes turer som er ment for en privat gruppe.

Bekreftelse

Bestillingen er bindende når du har bekreftet tilbudet utstedt av Explore Salten. Explore Salten er da ansvarlig for å levere de produkter/arrangementer du har bestilt, samtidig som du blir økonomisk ansvarlig for bestillingen. I det øyeblikk du gjør en bestilling, bekrefter du samtidig at du har myndighet til å akseptere på vegne av deg selv og eventuelt reisefølge. Du aksepterer ansvar for at innbetaling skjer til oss for samtlige reisende i ditt følge. Du er selv ansvarlig for å påse at reservasjonen er i samsvar med bestilling. Du vil være ansvarlig for at samtlige i ditt reisefølge blir holdt fullt informert om hva som er bestilt og om eventuelle endringer.

Avbestilling

Du kan kansellere din bestilling uten kostnad frem til en uke før avgang for aktiviteten. Evnt. innbetalt beløp vil bli refundert i sin helhet. Ved kansellering av bestilling mellom en uke og 48 timer før avgang, kreves 50% betaling av avtalt beløp. For kanselleringer mindre enn 48 timer før avgang kan det ikke påregnes refusjon.

Klager

Eventuelle klager knyttet til leveransen fra Explore Salten må meldes skriftlig innen 5 dager etter gjennomført arrangement. Klager som blir levert senere enn denne fristen vil ikke bli gitt noen form for økonomisk kompensasjon.

Beskrivelse av utførelse

Explore Salten forbeholder seg retten til å endre turer og program grunnet værforhold. Alle program og turer kan bli endret eller kansellert av sikkerhetshensyn. Ved kansellering fra vår side vil innbetalt beløp bli refundert i sin helhet.

Risiko og ansvar

Deltakelse på flere av våre turer innebærer en viss risiko for uhell og skader. Ved kjøp av våre tjenester aksepterer du denne risikoen.

Explore Salten påtar seg ingen økonomiske forpliktelser som følge av skade forårsaket av deltakere eller deres handlinger med mindre uhellet eller ulykken skyldes grov uaktsomhet fra vår eller guidens side. Explore Salten kan ikke holdes ansvarlig for tap og merkostnader grunnet forsinkelser utenfor selskapets kontroll som streik, ulykker, sykdom eller andre forhold som faller inn under force majeure.

Forsikring

Explore Salten stiller ikke reise- og avbestillingsforsikring på våre turer. Deltagere bør derfor selv ha dekkende reise/ansvarsforsikring ifht. aktuell aktivitet. Explore Salten er ikke ansvarlig for verdier som medbringes av kunden, som vesker, briller, kamera/ telefon, klær osv.

Explore Salten er ansvarsforsikret gjennom våre forsikringsagenter.

Kundens plikt

Deltagerne er selv ansvarlig for å vurdere om de er fysisk og psykisk skikket for å delta på bestilte turer. Kunden må rette seg etter ordensbestemmelser og anvisninger gitt av arrangøren.

Explore Salten forbeholder seg retten til å nekte deltakelse på en tur dersom kunden er en trussel for sikkerheten, enten for seg selv eller de andre deltakerne, eller dersom kunden opptrer slik at han/hun er til stor sjenanse for de andre deltakerne.

Deltakere på våre turer bekrefter med deres reservasjon at det ikke finnes noen medisinske grunner til å tvile på deres deltagelse i det beskrevne programmet. Instruksjoner av personell skal overholdes. I tilfeller der dette ikke følges har vårt personell tillatelse til å avvise deltakeren fra videre deltagelse på turen. I slike tilfeller vil deltakeren ikke ha rett til refusjon.

I tilfellet en deltaker bryter sin deltakelse på en tur eller i et program på hans eller hennes eget ønske, har han eller hun ingen krav på refusjon.